Filter Agendas

Agendas

01-10-2023

 • Committee Meeting Agendas
 • 2023
 • January
 • Governance Committee

01-19-2023

 • Committee Meeting Agendas
 • 2023
 • January
 • Audit and Budget Committee

01-19-2023

 • Committee Meeting Agendas
 • 2023
 • January
 • Legislative Committee

01-23-2023

 • Committee Meeting Agendas
 • 2023
 • January
 • Contract Committee

02-24-2023

 • Committee Meeting Agendas
 • 2023
 • February
 • Contract Committee

03-02-2023

 • Committee Meeting Agendas
 • 2023
 • March
 • Audit and Budget Committee

03-06-2023

 • Committee Meeting Agendas
 • 2023
 • March
 • Contract

3-20-2023

 • Committee Meeting Agendas
 • 2023
 • March
 • Election Committee

01-26-2022

 • Committee Meeting Agendas
 • 2022
 • January
 • Election Committee

01-28-2022

 • Committee Meeting Agendas
 • 2022
 • January
 • Audit and Budget Committee

02-10-2022

 • Committee Meeting Agendas
 • 2022
 • February
 • Litigation Committee

02-15-2022

 • Committee Meeting Agendas - CANCELED
 • 2022
 • February
 • Audit and Budget Committee

03-07-2022

 • Committee Meeting Agendas
 • 2022
 • March
 • Audit and Budget Committee

03-11-2022

 • Committee Meeting Agendas - CANCELED
 • 2022
 • March
 • Litigation Committee

03-28-2022

 • Committee Meeting Agendas
 • 2022
 • March
 • Audit and Budget Committee

04-08-2022

 • Committee Meeting Agendas
 • 2022
 • April
 • Litigation Committee

04-25-2022

 • Committee Meeting Agendas
 • 2022
 • April
 • Audit and Budget Committee

05-23-2022

 • Committee Meeting Agendas
 • 2022
 • May
 • Audit and Budget Committee

05-26-2022

 • Committee Meeting Agendas
 • 2022
 • May
 • Litigation Committee

09-01-2022

 • Committee Meeting Agendas
 • 2022
 • September
 • Election Committee

10-14-2022

 • Committee Meeting Agendas
 • 2022
 • October
 • Audit and Budget Committee

10-14-2022

 • Committee Meeting Agendas
 • 2022
 • October
 • Contract Committee

10-14-2022

 • Committee Meeting Agendas
 • 2022
 • October
 • Governance Committee

10-14-2022

 • Committee Meeting Agendas
 • 2022
 • October
 • Legislative Committee

11-30-2022

 • Committee Meeting Agendas
 • 2022
 • November
 • Audit and Budget Committee

01-15-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • January
 • Governance Committee

01-22-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • January
 • Election Committee

01-22-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • January
 • Legislative Committee

01-29-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • January
 • Audit and Budget Committee

03-04-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • March
 • Legislative Committee

03-25-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • March
 • Contract Committee

03-30-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • March
 • Governance Committee

04-02-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • April
 • Legislative Committee

04-16-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • April
 • Governance Committee

04-23-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • April
 • Audit and Budget Committee

04-28-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • April
 • Contract Committee

05-12-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • May
 • Audit and Budget

05-28-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • May
 • Litigation Committee

06-09-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • June
 • Audit and Budget Committee

07-07-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • July
 • Governance Committee

07-16-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • July
 • Governance Committee

08-26-2021

 • Board Meeting Agenda
 • 2021
 • August
 • Contract Committee

10-04-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • October
 • Contract Committee

10-07-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • October
 • Audit and Budget Committee

10-07-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • October
 • Legislative Committee

10-22-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • October
 • Governance Committee

11-02-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • November
 • Audit and Budget Committee

11-12-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • November
 • Litigation Committee

11-17-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • November
 • Election Committee

12-07-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • December
 • Audit and Budget Committee

12-07-2021

 • Committee Meeting Agenda
 • 2021
 • December
 • Legislative Committee

05-13-2020

 • Committee Meeting Agenda
 • 2020
 • May
 • Contract Committee

06-09-2020

 • Committee Meeting Agenda
 • 2020
 • June
 • Election Committee

06-15-2020

 • Committee Meeting Agenda
 • 2020
 • June
 • Election Committee

06-26-2020

 • Committee Meeting Agenda
 • 2020
 • June
 • Election Committee

07-07-2020

 • Committee Meeting Agenda
 • 2020
 • July
 • Election Committee

07-22-2020

 • Committee Meeting Agenda
 • 2020
 • July
 • Election Committee

08-05-2020

 • Committee Meeting Agenda
 • 2020
 • August
 • Election Committee

08-25-2020

 • Committee Meeting Agenda
 • 2020
 • August
 • Election Committee

09-08-2020

 • Committee Meeting Agenda
 • 2020
 • September
 • Legislative Committee

09-28-2020

 • Committee Meeting Agenda
 • 2020
 • September
 • Audit and Budget Committee

10-16-2020

 • Committee Meeting Agenda
 • 2020
 • October
 • Audit and Budget Committee

11-02-2020

 • Committee Meeting Agenda
 • 2020
 • November
 • Audit and Budget Committee

11-10-2020

 • Committee Meeting Agenda
 • 2020
 • November
 • Audit and Budget Committee

11-18-2020

 • Committee Meeting Agenda
 • 2020
 • November
 • Audit and Budget Committee

11-20-2020

 • Committee Meeting Agenda
 • 2020
 • November
 • Governance Committee

12-02-2020

 • Committee Meeting Agenda
 • 2020
 • December
 • Audit and Budget Committee

12-14-2020

 • Committee Meeting Agenda
 • 2020
 • December
 • Audit and Budget Committee